výroba strojov

Výroba a montáž jednoúčelových strojov a zariadení

VÝROBA KOMPONENTOV
VÝROBNÉ LINKY PODĽA POŽIADAVIEK

VÝROBA ČASTÍ STROJOV
PRE RÔZNE ODVETVIA

Montáž zariadení
stroje podľa špecifikácii